Black Box театр


Энэ үзвэрийн газарт одоогоор бүртгэгдсэн үзвэр алга байна.